Demir Doğrama Ürünleri

  DEMİR DOĞRAMA (DEMİR) İŞKOLU

  Milli Eğitime bağlı okulların okul sırası, demir doğrama işleriyle, Kurumumuzun halı sahaları, Bafra Adliye sarayı, Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu Demir Doğrama işleri kurumumuzca yapılmıştır.

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar bölümü olan 3.maddenin ( e ) bendinde “Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir” denilmektedir.

  4374 Sayılı kanun gereğince Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden satın alınan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4374 Sayılı Kamu İhale kanununa tabi değildir.

  Kurumumuzdan satın alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için sadece bir protokol yeterli olmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ihale (Açık, belli istekliler arasında, Pazarlık usulü ihalesi ile doğrudan temin gibi alımlar) yapmak durumu söz konusu değildir.

  Bu nedenlerle kurumumuzda alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde herhangi bir ihale şekli söz konusu değildir.

  Adres

  Merkez Mevkii Köy Sokağı No:107/B-1 Sarıçevre Köyü 55400 Bafra/SAMSUN

  Telefon

  0 362 5955100

  FAX :0 362 5955044

  E-Posta