A- A+
  TANITIM

  BAFRA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

  Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun inşaatı Eylül 2007’ de başlamış inşa süresi 750 gün sürmüş olup 02.02.2009 tarihinde Bakanlık Olurları ile açılmıştır.

  Mayıs 2013 tarihinde Adalet Bakanlığının olurları ile Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere iki ayrı müdürlük oluşturulmuştur.

  Hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlara sahip olduğu bu faaliyetler kapsamında sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı açık spor sahası ve gösteri salonları da mevcuttur.

  Kurumumuzda 48 adet 8 kişilik oda bulunmakta olup toplam 384 kişi kapasitelidir.

  Ceza infaz kurumunda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve sağlık üniteleri de yer almaktadır. Kurumun kapalı kısmında Bilgisayar Sınıfı, 6 adet derslik, kütüphane, 3 adet iş atölyesi, Açık kısmında 3 adet hobi odası,derslik, kütüphane, 7 iş atölyesi ile mescit, çamaşırhane, terzihane, araç tamir ve bakım atölyeleri, berberhane, kuaför salonu bulunmaktadır.

  60 adet lojman hizmet binası bulunan çağdaş ceza infaz kurumumuzda personel ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânlar mevcuttur.

  DEĞERLERİMİZ

  Ceza infaz kurumumuzdaki hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlamak, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında cezalarını çekmelerini sağlamak,

  Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanakları kullanmak,

  Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket etmek,

  İnfazı, hapis cezasının zararlı etkisini mümkün olduğu ölçüde azaltacak, hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını korumasını sağlayacak anlayış doğrultusunda düzenlenecek programlar, usûller, araçlarla yerine getirmek,

  Hükümlülerin maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vererek; hükümlülerin doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

  Bütün hükümlülerin, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olmalarını sağlamak ve ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralları hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulamaktadır.

  VİZYONUMUZ

  Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK' ün

  “ Efendiler cezaevleri sorunu çok önemlidir. Kişisel özgürlüğü kısıtlanan vatan evladının ceza süresi sonunda topluma yararlı olacak bir vatan evladı olarak yetiştirilmesi gereklidir ... “

  Mesajının bilincinde gerçekçi bir yönetim tarzı sergileyerek evrensel insan haklarına saygılı, iyi uygulamaların yapıldığı bir ceza infaz kurumu yönetimi gerçekleştirmek, adil ve güvenli bir ortam içerisinde insanların kendilerine değer verildiğini hissettirmek, her gün sürekli bir değişim içerisinde olarak mükemmeli yakalayabilmek, “ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın ” anlayışı ile faaliyetlerde bulunmaktır.

  AMACIMIZ

  Ceza İnfaz Kurumumuzda cezasını infaz etmekte olan hükümlülerin; insan haklarına uygun bir yönetim tarzı içerisinde, mevzuatına uygun olarak sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını sağlamaktır.

  Adres

  Merkez Mevkii Köy Sokağı No:107/B-1 Sarıçevre Köyü 55400 Bafra/SAMSUN

  Telefon

  0 362 5955100

  FAX :0 362 5955044

  E-Posta